strefa współpracownika

Rafał Kowalewski


NIESIEMY POMOC:
 • uczestnikom wypadków komunikacyjnych,
 • osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • poszkodowanym w wypadkach przy pracy w gospodarstwie rolnym,
 • członkom rodzin, którzy utracili najbliższych w wypadkach.

JAK TO ROBIMY:
 • nie pobieramy opłat wstępnych, działamy według zasady: najpierw Twoje odszkodowanie -następnie nasze honorarium,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie refundacji kosztów leczenia i pogrzebu,
 • nie pobieramy wynagrodzenia za uzyskanie nieskapitalizowanych rent,
 • oferujemy niezbędną pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
 • załatwiamy formalności z zakładem ubezpieczeń,
 • precyzujemy rodzaj i wysokość należnych odszkodowań,
 • pomagamy uzyskać odszkodowanie, nawet jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieznany,
 • pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, jeszcze przed zakończeniem procesu karnego
 • nie zawieramy ugody bez zgody naszego Klienta.

DLACZEGO ROBIMY TO LEPIEJ OD INNYCH:
 • dysponujemy największym w Polsce zespołem ekspertów z dziedziny prawa, finansów, rekonstrukcji wypadków,
 • umożliwiamy Klientom wszechstronny kontakt z VOTUM S.A. poprzez infolinię, maila, internetowy formularz zgłoszeniowy oraz przedstawiciela regionalnego,
 • docieramy do każdego Klienta, gwarantując profesjonalną i szybką obsługę,
 • gruntownie analizujemy przesłaną dokumentację przed zawarciem umowy z Klientem,
 • utrzymujemy ciągłą komunikację z Klientem, informując go o kolejnych etapach postępowania,
 • umożliwiamy prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego, jako pełnomocnika poszkodowanego,
 • gwarantujemy przekazanie odszkodowania w terminie 7 dni roboczych od wpłaty dokonanej przez zakład ubezpieczeń,
 • pomagamy poszkodowanym w Polsce i za granicą.

NAJSILNIEJSZY GŁOS W TWOJEJ SPRAWIE :
 • jesteśmy największą firmą odszkodowawczą w Europie Środkowo – Wschodniej,
 • niesiemy pomoc od 2005 roku,
 • jesteśmy spółką o stabilnej pozycji, notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • jesteśmy członkiem Polskiej Izby Doradców I Pośredników Odszkodowawczych,
 • jesteśmy wielokrotnym laureatem prestiżowych nagród, w tym programu Przedsiębiorstwo Fair Play,
 • umożliwiamy rehabilitację w jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Europie – POLSKIM CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM S.A. ,
 • do naszej grupy kapitałowej należy KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH A. ŁEBEK I WSPÓLNICY SP. K.Podaj e-mail / numer telefonu
skontaktuje się z Tobą